Kungsörn: Spelflyktsinventering och sommarkontroll

Faktablad inom Naturvårdsverkets metodik för inventering av stora rovdjur i Sverige. ISBN 978-91-620-8873-6.