Så kan grön infrastruktur i marin miljö stärkas och bevaras

Användarblad till forskningsprojektet Inverkan av alternativa förvaltningsstrategier på marin grön infrastruktur – IMAGINE. ISBN 978-91-620-8864-4.