Att utvärdera och mäta tillsyn

Användarblad till forskningsprojekt Utvärdering av tillsynen som styrmedel. ISBN 978-91-620-8863-7.