Matavfall i Sverige [2018]

Uppkomst och behandling 2018. ISBN 978-91-620-8861-3.