Rovdjursinventering, lodjur 2018/19

Ingen förändring i lodjurspopulationen. ISBN 978-91-620-8840-8