Landskapsplanering för att främja biologisk mångfald och ett varierat skogsbruk

Användarblad. ISBN 978-91-620-8837-8.