Även små lövskogar gör stor naturvårdsnytta

Forskningssatsningen Förvaltning av Landskap. ISBN 978-91-620-8836-1.