Grön infrastruktur i den fjällnära skogen och norra Sveriges skogslandskap

Användarblad, 6 sid (pdf) ISBN 978-91-620-8834-7