Skötselplan för Tyresta nationalpark

ISBN 978-91-620-8787-6.