Strategi för svensk viltförvaltning

Regeringsuppdrag. ISBN 978-91-620-8736-4.