Rening av avloppsvatten i Sverige [2014]

Broschyren redovisar utsläpp och slamkvalitet för de kommunala reningsverken i Sverige. ISBN 978-91-620-8703-6.