Allemansrätten och bärplockning, litauiska

Information om allemansrätten och bärplockning på litauiska. ISBN 978-91-620-8683-1.