Allemansrätten och bärplockning, lettiska

Information om allemansrätten och bärplockning på lettiska. ISBN 978-91-620-8682-4.