Fritt fram för friluftsliv, 2013

Tema: Mer fler och ännu bättre. ISBN 978-91-620-8660-2.