Biogasdriven bärgningsbil nytt grepp i Göteborg

Goda exempel från investeringsprogrammen Klimp och LIP. ISBN 978-91-620-8624-4.