Fridlysta växter och djur i Sverige

Folder. ISBN 978-91-620-8605-3.