Rening av avloppsvatten och slam i Sverige

Statistik för 2008. ISBN: 978-91-620-8492-9.