Fritt fram för Friluftsliv, 2010

Tema: Tätortsnära natur och stränder. ISBN 978-91-620-8475-2.