Skötselplan för Skuleskogens nationalpark

Skötselplan med föreskrifter. ISBN 978-91-620-8410-3.