Fritt fram för friluftsliv, 2006

Broschyr. ISBN 91-620-8266-3.