Skjutbanor finkalibrigt skytte. Utgåva 5

Branschfaktablad. ISBN 91-620-8237-X.