Nationella åtgärder för en förbättrad dioxinsituation

Här dokumenterar översiktligt dioxinsituationen i Sverige. ISBN 978-91-620-6991-9.