Naturvårdsverkets Färdplan för hållbar plastanvändning

Inspiration till handling. ISBN 978-91-620-6987-2.