Återrapportering av skydd och åtgärder för värdefull natur 2018-2020

Redovisning av ett regeringsuppdrag. ISBN 978-91-620-6980-3.