Energinyckeltal och växthusgasutsläpp baserade på industrins energianvändande processer

Slutrapport. ISBN 978-91-620-6972-8.