Hållbar plastanvändning

Tips, verktyg och exempel. ISBN 978-91-620-6963-6.