Styrmedel för livscykler

En integrerad modellansats mellan cirkulärekonomiska modeller och livscykelanalys. Slutrapport. 978-91-620-6961-2.