Svenska kommuners arbete med biologisk mångfald

En kartläggning av 29 kommuner som underlagsrapport för uppföljningen av Sveriges miljömål. ISBN 978-91-620-6956-8.