Restaurering av sjöar och vattendrag i ett framtida klimat

ISBN 978-91-620-6951-3.