Utarmning och restaurering av landekosystem

Ett svenskt perspektiv på IPBES-rapporten Land degradation and restoration. ISBN 978-91-620-6948-3.