Effekter av grön infrastruktur på biologisk mångfald

En forskningsöversikt. ISBN 978-91-620-6922-3.