Nationell förvaltningsplan för vildsvin, reviderad version

ISBN 978-91-620-6921-6.