Återrapportering av skydd och åtgärder för värdefull natur 2017–2019

Redovisning av ett regeringsuppdrag (RB2020). ISBN 978-91-620-6920-9.