Global utvärdering av biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Sammanfattning för beslutsfattare. ISBN 978-91-620-6917-9.