Sveriges arter och naturtyper i EU:s art- och habitatdirektiv

Resultat från rapportering 2019 till EU av bevarandestatus 2013–2018. ISBN 978-91-620-6914-8.