Det boreala skogslandskapets gröna infrastruktur

ISBN 978-91-620-6910-0.