Omtvistade landskap

Navigering mellan konkurrerande markanvändning och kumulativa effekter. ISBN 978-91-620-6908-7.