Ömsesidiga beroenden mellan olika hållbarhetsperspektiv [Del 2]

Möjligheter att genom kunskaper om synergier och trade-offs mellan olika globala hållbarhetsmål förbättra förutsättningarna att nå Agenda 2030 i sin helhet. ISBN 978-91-620-6903-2.