Ekologisk kompensation och tillämpningen av miljöbalkens kompensationsbestämmelser åren 2015‐2018

En uppföljning av rapport 6667. ISBN 978-91-620-6898-1.