En studie om tillit till inventeringssystemet för stora rovdjur

ISBN 978-91-620-6893-6.