Hur fungerar inventeringssystemet för rovdjur i Sverige?

En utvärdering med fokus på organisation, ansvar och samverkan. ISBN 978-91-620-6892-9.