Goda exempel hållbara textilier inom kommuner och regioner i Sverige

Här presenteras goda exempel som ska inspirera till vidare arbete och nya initiativ ute i landet. ISBN 9787-91-620-6891-2