Vägledning för hantering av statens förorenade områden och avvecklade skjutfält med oexploderad ammunition

Vägledningen innehåller övergripande principer för prioritering, riskvärdering och skälighetsbedömning. ISBN 978-91-620-6888-2