Inventering och sanering av PCB i byggnader och anläggningar

I Sverige har ett flertal insatser och åtgärder vidtagits för att inventera och sanera byggnader från PCB. ISBN 978-91-620-6884-4.