Styrmedelsverkan inom icke-handlande sektorns industri

Uppdragsrapport med bland annat syftet att minska växthusgasutsläppen från den del av industrin. ISBN 978-91-620-6862-2.