Så hänger jämlikhet och jämställdhet ihop med miljömålen

En analys av ömsesidiga beroende mellan olika hållbarhetsmål. ISBN 978-91-620-6856-1.