Insekters attraktion till färger och hinderbelysning på vindkraftverk

Slutrapport från ett forskningsprojekt inom Vindval. ISBN 978-91-620-6847-9.