Ökad plaståtervinning – potential för utvalda produktgrupper

Baserat på ekonomi, tillgång, klimateffekt och förekomst av farliga ämnen. ISBN 978-91-620-6844-8.