Vägledning om förvaltning av skyddad natur

Naturvårdsverket har tagit fram rapporten för att ge en övergripande bild av vad det innebär att vara förvaltare av skyddad natur. ISBN 978-91-620-6838-7.