Arbetsmaskiners klimat- och luftutsläpp

Redovisning av regeringsuppdrag om kartläggning och förslag för minskade utsläpp. ISBN 978-91-620-6826-4.